Critical thinking is an Islamic obligation, just as Allah ordered us to perform salat, zakat, fasting etc. and . . without critical thinking, there is no Islam.
"Indeed, the worst of living creatures in the sight of Allah are the deaf and dumb who do not use reason" (8.22)

30. Surah Ar-Rum (Masyarakat Rom)

Surat Ar-Rum (سورة الرّوم) adalah surat ke-30 dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Surah ini diturunkan sesudah Surah Al-Insyiqaq. Dinamakan Ar Ruum yang bererti bangsa Romawi (bizantium), kerana pada permulaan surah ini, yakni ayat 2, 3 dan 4 terdapat ramalan Al Qur'an tentang bangsa Romawi tentang kekalahan dan kemudian kemenangannya atas bangsa Parsi.

31. Surah Luqman (Luqman)

Surat Luqman (سورة لقمان) adalah surah ke-31 dan termasuk golongan surah-surah Makkiyyah. Surah ini diturunkan sesudah Surah As-Saaffat. Nama Luqman diambil sempena dari kisah Luqman yang diceritakan dalam surah ini tentang bagaimana ia mendidik anaknya.

32. Surah As-Sajdah (Sujud)

Surah As-Sajdah (سورة السجدة) adalah surat ke-32 dan termasuk golongan surat Makkiyah serta diturunkan sesudah Surah Al-Mu’minun. Dinamakan As Sajdah berhubung pada surat ini terdapat ayat sajdah (sujud), iaitu ayat yang kelima belas.

33. Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu)

Surah Al-Ahzab (سورة الأحزاب) adalah surah ke-33 dan termasuk golongan surah-surah Madaniyah, diturunkan sesudah Surah Ali 'Imran. Dinamai Al-Ahzab yang bererti golongan-golongan yang bersekutu kerana dalam surah ini terdapat beberapa ayat, iaitu ayat 9 sampai dengan ayat 27 yang berhubungan dengan peperangan Al Ahzab, iaitu peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan kaum munafik serta orang-orang musyrik terhadap orang-orang mukmin di Madinah.

34. Surah Saba’ (Kaum Saba’)

Surah Saba' (سورة سبأ) adalah surah yang ke-34 dan diturunkan di Makkah, ia mengandungi 54 ayat. Ia dinamakan surah Saba' kerana kandungannya ada menceritakan tentang perihal penduduk Saba' (Yaman Tua), kisah penduduk Saba' ini diceritakan oleh Allah pada ayat 15 sehingga 21.

35. Surah Faatir (Pencipta)

Surah Faatir (سورة فاطر) merupakan surah yang ke-35 dan diturunkan di Makkah. Surah Faatir mengandungi 45 ayat keseluruhannya. Dinamakan Surah Faatir yang membawa maksud "Pencipta" kerana dalam ayat yang pertama surah ini, Allah SWT menegaskan kekuasaanNya sebagai sang Pencipta yang menjadikan seluruh makhluk menurut bentuk yang dikehendakiNya.

36. Surah Yaasin

Surah Yaasin (سورة يس) adalah surah ke-36 dan termasuk golongan surah-surah Makkiyyah serta diturunkan selepas surah Aj-jin. Dinamakan Yaasin kerana dimulaikan dengan huruf Ya - sin. Sebagaimana halnya erti huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan beberapa surah Al Quran yang lain, maka demikian pula ertinya Yaasin yang terdapat pada permulaan ayat surah ini, iaitu Allah mengisyaratkan bahawa sesudah huruf tersebut akan dikemukakan hal-hal yang penting antara lain: Allah bersumpah dengan Al Quran bahawa Muhammad SAW benar-benar seorang rasul yang diutus-Nya kepada kaum yang belum pernah diutus kepada mereka rasul-rasul.

37. Surah As-Saaffat (Yang Berbaris Dengan Teratur)

Surah As-Saaffaat (سورة الصافات) adalah surah ke-37 dan termasuk golongan surat Makkiyyah serta diturunkan selepas surah Al An'aam. Dinamai dengan As Saaffaat (yang berbaris) diambil dari perkataan serupa yang terletak pada ayat permulaan surat ini yang menceritakan bagaimana para malaikat yang bersih jiwanya berbaris di hadapan Tuhannya dimana mereka tidak dapat digoda oleh syaitan.

38. Surah Saad

Surah Saad (سورة ص) adalah surah ke-38 dan termasuk golongan surah Makkiyyah dan diturunkan sesudah Surah Al-Qamar. Dinamai dengan Saad kerana surah ini dimulai dengan huruf Shaad.

39. Surah Az-Zumar (Rombongan)

Surah Az-Zumar (سورة الزمر) ialah surah ke-39 dan diturunkan di Makkah. Dinamakan "Az-Zumar" (Kumpulan manusia yang berpasuk-pasuk), kerana pada ayat- ayat 71-73 ada disebutkan perihal orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir yang dibawa "berpasuk-pasuk" untuk menerima balasan masing-masing.

40. Surah Al-Mu’min (Orang yang Beriman)

Surah Al-Mu'min (سورة المؤمن) atau Surah Ghafir (سورة غافر) adalah surah ke-40 dan termasuk golongan surah-surah Makkiyyah. Surah yang diturunkan sesudah Surah Az-Zumar ini dinamakan Al-Mu'min (Orang yang beriman), berhubung dengan kata mukmin yang terdapat pada ayat 28 surah ini. Dinamakan pula Ghafir (yang mengampuni) diambil dari ayat ke-3 surah ini. Pada ayat ke-28 diterangkan bahawa salah seorang dari kaum Fir'aun telah beriman kepada Nabi Musa. Dengan menyembunyikan imannya kepada kaumnya, setelah mendengar keterangan dan melihat mukjizat yang dikemukakan oleh Nabi Musa.

41. Surah Fussilat (Dijelaskan)

Surah Fussilat adalah surat ke-41 dalam Al Quran dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Surat yang diturunkan sesudah Surah Al-Mu’min ini dinamai "Fushshilat" (yang dijelaskan) diambil dari perkataan Fushshilat yang terdapat pada permulaan surat ini.

42. Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan)

Surah Asy-Syuraa (سورة الشورى) diturunkan di Makkah dan surah yang ke-42 dalam al-Quran. Dinamakan surah "Asy-Syura" (Mesyuarat), kerana pada ayat 38 ada diterangkan bahawa di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman yang terpuji dan diredhai Allah Taala ialah amalan mereka bermesyuarat sesama sendiri apabila mereka hendak menjalankan sesuatu urusan.

43. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas)

Surah Az-Zukhruf (سورة الزخرف) diturunkan di Makkah dan surah yang ke-43 dalam Al-Quran. Dinamakan "Az-Zukhruf" (Perhiasan), kerana pada ayat 35 dan ayat-ayat yang terdahulu daripadanya diterangkan perihal kaum kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad (s.a.w.). Mereka mengatakan: sepatutnya jawatan Nabi itu diberikan kepada seorang besar yang kaya raya dan berpengaruh. Bagi menolak hujjah mereka, Allah Taala menerangkan bahawa kekayaan dan kemiskinan tidak boleh dijadikan ukuran bagi darjat seseorang, kerana segala kekayaan dan perhiasan dari emas dan lain-lainnya itu hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia sebaliknya kesenangan hari akhirat di sisi hukum Allah adalah tertentu bagi orang-orang yang bertaqwa.

44. Surah Ad-Dukhaan (Kabut/Asap)

Surah ad-Dukhaan (سورة الدخان) ialah surah ke-44 dan diturunkan di Makkah. Dinamakan surah “Ad-Dukhaan” (Asap/Kabut), kerana pada ayat 10 dan ayat-ayat yang terdahulu dan yang terkemudian daripadanya, Allah S.w.t. memberi amaran kepada kaum kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad s.a.w. bahawa mereka akan ditimpa azab sengsara: “semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata” (yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat).

45. Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut)

Surah Al-Jatsiyah (سورة الجاثية) adalah surah ke-45 dan tergolong surah Makkiyah. Dinamakan Al-Jasiyah yang bererti Yang Berlutut diambil dari perkataan Jaatsiyah yang terdapat pada ayat 28 surah ini. Ayat tersebut menerangkan tentang keadaan manusia pada hari kiamat, iaitu semua manusia dikumpulkan ke hadapan mahkamah Allah Yang Maha Tinggi yang memberikan keputusan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Pada hari itu semua manusia berlutut di hadapan Allah. Dinamai juga dengan Asy Syari'ah diambil dari perkataan Syari'ah yang terdapat pada ayat 18 surah ini.

46. Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir)

Surah Al-Ahqaf (سورة الأحقاف‎) adalah surah ke-46 dan tergolong surah Makkiyah. Dinamakan al-Ahqaf yang bererti Bukit-Bukit Pasir diambil dari kata al-Ahqaf yang terdapat pada ayat 21 surah ini. Dalam ayat tersebut dan ayat-ayat sesudahnya diterangkan bahwa Nabi Hud telah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya di al-Ahqaf yang sekarang dikenal dengan ar-Rab'ul Khali, tetapi kaumnya tetap ingkar sekalipun mereka telah diberi peringatan pula oleh rasul-rasul yang sebelumnya. Hingga akhirnya Allah menghancurkan mereka dengan tiupan angin kencang. Hal ini adalah sebagai isyarat dari Allah kepada kaum musyrikin Quraisy bahawa mereka akan dihancurkan bila mereka tidak mengindahkan seruan Rasul.

47. Surah Muhammad (Nabi Muhammad SAW)

Surah Muhammad (سورة محمد‎) adalah surah ke-47 dan tergolong surah Madaniyah. Nama Muhammad sebagai nama surah ini diambil dari perkataan Muhammad yang terdapat pada ayat 2 surah ini. Pada ayat 1, 2 dan 3 surah ini, Allah membandingkan antara hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. merekalah orang-orang yang beriman dan mengikuti yang hak, diterima Allah semua amalnya, diampuni segala kesalahannya. Adapun orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad s.a.w adalah orang-orang yang mengikuti kebatilan, amalnya tidak diterima, dosa mereka tidak diampuni, kepada mereka dijanjikan azab di dunia dan di akhirat. Surah ini dinamakan juga dengan Al-Qital yang bererti Peperangan, kerana sebagian besar surah ini mengutarakan tentang peperangan dan pokok-pokok hukumnya, serta bagaimana seharusnya sikap orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir.

48. Surah Al-Fath (Kemenangan)

Surah Al-Fath (سورة الفتح‎) adalah surah ke-48 dan tergolong surah Madaniyah. Dinamakan Al-Fath yang bererti Kemenangan diambil dari perkataan Fat-han yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Sebagian besar dari ayat-ayat surah ini menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan kemenangan yang dicapai Nabi Muhammad SAW. dalam peperangannya. Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan turunnya ayat pertama surat ini. Kegembiraan ini dinyatakan dalam sabda beliau yang diriwayatkan Sahih Bukhari; Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku satu surat, yang surat itu benar-benar lebih aku cintai dari seluruh apa yang disinari matahari. Kegembiraan Nabi Muhammad SAW itu ialah kerana ayat-ayatnya menerangkan tentang kemenangan yang akan diperoleh Muhammad SAW. dalam perjuangannya dan tentang kesempurnaan nikmat Allah kepadanya.

49. Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik)

Surah Al-Hujurat (سورة الحجرات‎) adalah surah ke-49 dan tergolong surah Madaniyah. Dinamakan Al-Hujurat yang berarti Kamar-Kamar diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat ke-4 surat ini. Ayat tersebut mencela para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama isterinya. Memanggil nabi Muhammad SAW dengan cara dan dalam keadaan yang demikian menunjukkan sifat kurang hormat kepada beliau dan mengganggu ketenteraman beliau.
 
 
Copyright © 2011 Blog Al-Quran - All Rights Reserved
All information is about the Quran and Islam as I understand and should not be taken as a fact. One should seek knowledge and verify: 17:36, 20:114, 35:28, 49:6, 58:11.