Kandungan & Isi Surah

PERINGATAN: Laman ini bukan kitab Al-Quran yang sebenar, tetapi sekadar terjemahan dan blog perbincangan al-Quran. Terjemahan adalah pemilihan kata-kata oleh manusia berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Kitab Al-Quran yang sebenarnya adalah ayat-ayat dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dalam bentuk wahyu sekitar Mekah dan Madinah dan dilindungi Allah swt sehingga ke akhir zaman. Al-Quran tidak mempunyai versi kerana ia hanyalah satu, sebuah kitab sahaja. Al-Quran adalah kata-kata dari Allah swt .

Surah Al-Fatihah

Sebelum mengerjakan pekerjaan yang baik hendaklah diucapkan Bismillah
Apabila mendapat nikmat diucapkan Alhamdulillah
Allah Maha Pengasih dan Penguasa pada Hari Pembalasan
Hanya Allah yang disembah dan kepadaNya kita meminta pertolongan
Erti petunjuk dan jenis-jenisnya
Meminta hidayah dan taufiq kepada Allah
Orang-orang yang mendapat nikmat serta tidak dimurkai/tidak sesat
Kesimpulan isi al-Quran telah terkandung dalam surah al-Fatihah
Al-Quran itu universal, menerangkan segala sesuatu
Keterangan erti Rahman dan Rahim
Keterangan erti perkataan lain, seperti Rabb, deen dan lain-lain

Surah Al-Baqarah

Orang-orang yang bertakwa dan sifat-sifatnya
Jenis-jenis manusia: mukmin, kafir dan munafiq
Bumi bulat, tetapi rata sebahagiannya
Bukt bahawa al-Quran wahyu daripada Allah
Umat Arab bersatu-padu berkat petunjuk al-Quran
Allah menjadikan segala yang di dalam bumi untuk kamu
Apa erti langit?
Yang disesatkan Allah hanya orang-orang fasik, sedangkan orang-orang mukmin ditunjuki Allah hatinya

Copyright 2009 - Blog Al-Quran Halaman Blog Al-Quran